Varmt välkommen


HEJ OCH VARMT VÄLKOMMEN TILL VÅR LÄRPLATTFORM

 

Vi brinner för att leverera skräddarsydda lärplattformar efter kundens behov och förutsättningar. Vår styrka ligger i att vi har mångåriga erfarenheter inom området och känner vår målgrupp och deras behov mycket bra. Med vår plattform blir det hållbart, enkelt och effektivt att bedriva utbildning.

Om oss

Våra styrkor
Vi har arbetat sedan 2010 med lärplattformar och har en otrolig styrka i att komplettera varandra, då vi tidigare arbetat tillsammans under en längre tid med liknande koncept. Vår gedigna kunskap och intresse, ett fantastiskt nätverk och en stor passion för att hjälpa företag/utbildare till att hitta snabbaste och enklaste vägen till bästa resultat kommer att hjälpa oss på vägen.

Varför är det ni säljer bättre än andra alternativ?
Vår styrka är att erbjuda ett helhetskoncept där kunden får möjlighet att antingen bygga upp ett varumärke eller anpassa lösningen så den följer det befintliga varumärket.

Kunden har full kontroll över produkten som kan skräddarsys efter deras behov. Detta i kombination med vår ambition att vara nära kunden hela vägen, både som stöd och som vägledare och bollplank, ger kunden ett unik helhetsupplevelse och möjlighet.

Snabbt förändrade marknad och kravbild som kräver att vi ständigt utvecklar och förbättrar plattformen.

 

Anette Hellström
Marknadsföring, försäljning, utbildning, support, konceptutveckling samt kundrelationer. Erbjuder konsulthjälp till kunder som behöver hjälp med att lägga in material samt idé och konceptutveckling.

Johan Törnkvist
Tekniskt ansvarig för både plattform och drift samt anpassningar av plattformen efter kundens unika behov.

Utbildare
Tillsammans med våra utbildare hjälper vi företag att skräddarsy utbildningar utefter deras behov inom hälsa, livsstil och yrkesmässiga områden.


Kontakt uppgifter:
Anette Hellström. Hälsoinvest AB. Mobil. +46 (0)70-671 60 90. Mail. anette@halsoinvest.com